News

Każdy student ma problem ze znalezieniem i selekcją materiałów wykorzystywanych w swojej pracy pisemnej, zapanowaniem nad ogromem zagadnień i wybraniem właściwej metodyki. Dlatego też serwis Diploma.pl oferuje pomoc edukacyjną związaną z pisaniem prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich. W zakres usług wchodzi pomoc merytoryczna i techniczno-edytorska a także szeroko rozumiane konsultacje z wybranej dziedziny.

Jeśli nie wiesz jak napisać pracę dyplomową, magisterską lub licencjacką to udostępniony został poradnik przedstawiający krok po kroku metodykę tworzenia opracowań pisemnych. Dzięki niemu łatwiej zedytujesz pracę, niekoniecznie związaną z edukacją, ale także zapoznasz się i wyćwiczysz umiejętności edytorskie potrzebne przy pracach naukowych, np. tworzenie indeksów lub przypisów.

Serwis zajmuje się wieloma dziedzinami nauki, m.in. marketingiem, ekonomią (makroekonomia i mikroekonomia), finansami, zarządzaniem, , politologią, socjologią, psychologią i wieloma innymi. Wśród kadry znajduje się wielu pracowników akademickich, m.in. UW i UJ. Głównymi obszarami usług są dziedziny ekonomiczno-społeczne, jednak usługi świadczone są w o wiele szerszym zakresie.